Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені Функції організму і людини.


1 Через Нервову систему замикаються всі рефлекси: виділення слини при подразненні рецепторів рота їжею, відсмикування руки при опіку.

2 НЕрвова система регулює роботу різних органів – прискорює чи сповільнює ритм серцевих скорочень, змінює дихання.

3 НЕрвова система погоджує між собою діяльність різних органів і систем органів: під час бігу поряд з скороченням скелетних м’язів посилюється робота серця, прискорюється рух крові, особливо до працюючих м’язів, поглиблюється і прискорюється дихання, збільшується тепловіддача, гальмується робота травного тракту.

4 НЕРВОВА СИСТЕМА забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем і здійснює пристосування організму до змінних умов цього середовища.

5 НЕРВОВА СИСТЕМА забезпечує діяльність людини не тільки як біологічної, але й соціальної істоти – суспільно-корисної особистості.

Структурною одиницею нервової тканини і нервової системи є нервова клітина – Нейрон. Нейрон складається з:

1 Тіла.

2 Відростків.

Тіло має оболонку, ядро з ядерцем, цитоплазму з усіма органелами, які забезпечують функціональну діяльність.

Відростки:

а) Дендрити – короткі і галузисті;

Б) Аксони – довгі, галузяться на кінцях, завдовжки 1 м, зверху вкриті білою жироподібною мієліновою оболонкою, що має перехвати Ранв’є, які прискорюють передачу нервових імпульсів.

Аксон – нервове волокно – Нейрит. Вся нервова система являє собою сукупність нейронів, які контактують один з одним за допомогою синапсів.

Синапс – щілиноподібний контакт аксона нейрона з будь-якою ділянкою іншого нейрона, або м’язовою чи секреторною клітиною. Передача збудження в синапсі відбувається за допомогою хімічних речовин – Медіаторів, які містяться в пухирцях. В процесі збудження та передачі імпульсів, велику роль відіграють іони Са, К, Na. Через синапси нервові імпульси проходять тільки в одному напрямку, збудження надто малої сили не пройде через синапс. У синапсі збудження накопичується, сумується і тільки тоді, коли воно досягне певної величини – синапс його пропустить. (Розумова діяльність залежить від кількості синапсів).

За структурою і функцією розрізняють нейрони:

1 Аферентні (чутливі) несуть інформацію у ЦНС.

2 Еферентні (рухові) посилають нервові імпульси до робочих органів.

3 Вставні (проміжні) передають інформацію від одного нейрона до іншого, здійснюючи попередній аналіз, складають основну масу ЦНС.

Нерви та нервові вузли.

Пучки нервових волокон (нерви) зв’язують відділи головного і спинного мозку з іншими і виконують провідникову функцію – ними передаються нервові імпульси.

Нерви поділяються на:

1 Черепно-мозкові – 12 пар.

2 Спинномозкові – 31 пара.

За допомогою нервів та їх розгалужень здійснюється зв’язок ЦНС з органами і всі системи органів об’єднуються в єдине ціле – здійснюється цілісність організму.

Нерви в залежності від складу їхніх волокон поділяються на:

1 Чутливі – вміщують доцентрові волокна.

2 Рухові – складаються з відцентрових волокон.

3 Змішані – мають обидва види нервових волокон.

Багато нервів і їх розгалужень на периферії окрім нервових волокон мають нервові вузли (ганглії), які складаються з Нейронів, відростки яких входять до складу нервів. Вся робота нервової системи по регуляції діяльності організму здійснюється за допомогою рефлексів. Вони

У нервовій системі виділяють ЦНС (головний і спинний мозок), ПНС (12 пар черепномозкових нервів і 31 пара спинномозкових нервів).

Функціонально ПНС поділяється на Соматичну, яка іннервує скелетні м’язи та органи чуття, та Вегетативну (автономну), яка іннервує внутрішні органи. Соматична підпорядковується вищими кірковими нервовими центрами, а тому більше ніж інші відділи нервової системи контролюється свідомістю.

Забезпечує зв’язок ЦНС зі шкірою, м’язами, сухожиллями і зв’язками суглобів; з навколишнім середовищем завдяки шкірній та м’язовій чутливості.

Вегетативна нервова система.

Автономно її називають через певну самостійність. Вона керує обміном речовин, диханням, кровообігом, виділенням, розмноженням, підтриманням сталої температури тіла. У цій системі є наявність двох досить самостійних відділів: Симпатичного та Парасимпатичного.

Симпатична бере початок у середній частині спинного мозку. Парасимпатична утворена нервами тіла яких знаходяться в середньому і довгастому мозку та в 2-4 сегментах крижового відділу спинного мозку. Симпатичний відділ збільшує ритм і силу скорочень серця, розширює судини серця, звужує судини шкіри, органів черевної порожнини, підвищує артеріальний тиск, обмін речовин, розширює зіницю ока, зменшує виділення слини і травного соку, уповільнює перистальтику кишок, розширює бронхи, збільшує легеневу вентиляцію.

Парасимпатичний відділ уповільнює ритм і зменшує силу скорочень серця, розширює судини і знижує тиск у них, звужує судини серця, бронхи, звужує зіницю ока, збільшує виділення слини, травного соку, підсилює перистальтику кишок.

Основна функція автономної Н. С забезпечувати сталість внутрішнього середовища організму (Гомеостаз), забезпечують регуляцію всіх фізіологічних функцій організму і пристосування діяльності окремих органів і систем до його потреб. Рефлекторними процесами підтримується сталість внутрішнього середовища організму (Гомеостаз).

Рефлекс – це реакція організму на будь-яке подразнення, яка здійснюється за участю нервової системи. Поняття рефлекс було введено французьким вченим Декартом 300 років тому, Сєченов і Павлов вивчаючи НЕРВОВА СИСТЕМАвстановили, що її відповіді на різні подразники здійснюються за рефлекторним принципом. В основі будь-якого рефлексу лежить рефлекторна дуга.

Павлов поділив усі рефлекси людини на безумовні і умовні.

Безумовні

Умовні

1 Вроджені, спадкові.

2 Універсальні. Характерні для всіх особин одного виду.

3 Рефлекторні дуги замикаються на рівні спинного мозку та стовбура головного мозку.

4 Здійснюється через рефлекторну дугу.

5 Стійкі, зберігаються протягом усього життя.

6 Завдяки їм зберігається цілісність організму, підтримується сталість внутрішнього середовища, відбувається розмноження, є основою для утворення умовних рефлексів.

1 Набуті в процесі життя.

2 Індивідуальні, утворені в результаті власного досвіду кожної людини.

3 Рефлекторні дуги замикаються на рівні кори великих півкуль і підкірки.

4 Здійснюються через функціональні тимчасові зв’язки.

5 Мінливі, постійно утворюються і згасають.

6 Завдяки їм організм більш тонко пристосовується до конкретних умов існування.

Безумовні рефлекси поділяються на: 1. Орієнтувальні; 2. Захисні; 3 Травні; 4 Статеві.

Умовні рефлекси виникають в процесі життя на основі безумовних. Для їх утворення необхідна сукупність певних чинників:

1 Передувати безумовному подразнику повинен байдужий (умовний).

2 Умовний подразник має бути слабкішим за безумовний.

3 Між умовним та безумовним подразниками інтервал часу має бути незначним.

4 Необхідне періодичне повторення дії закріплення умовного рефлексу. Тобто умовний подразник має бути підкріплений безумовним.

Рефлекторна дуга – шлях рефлексу.

Будова:

І. Рецептори органів чуття сприймають подразнення і перетворюють їх на нервовий імпульс, який далі поширюється по структурах рефлекторної дуги.

Рецептори – спеціалізовані клітини, або кінцеві структури чутливих нервових клітин.

За Розташуванням поділяються на: Зовнішні (шкіри, ока, вуха), Внутрішні (внутрішніх органів та опорно-рухової системи).

За Характером подразнень: 1. Фоторецептори, 2. механорецептори, 3. хеморецептори, 4. терморецептори.

ІІ. Нервовий імпульс по доцентровому шляху (Чутливому – Аферентному) несе інформацію до ЦНС, де відбувається передача імпульсу з чутливого на руховий нейрон.

ІІІ. В ЦНС інформація отримується, обробляється і передається на руховий шлях.

ІV. По руховому шляху (відцентровому – еферентному) імпульс іде до робочого органа (ефектор).

V. Робочим органом може бути скелетні та гладкі м’язи, залози, серце.

Основна частина рефлекторних дуг в організмі людини складається з трьох нейронів, деякі з двох нейронів (колінний, ахіллів рефлекси).

Час рефлексу залежить від складності рефлекторної дуги, сили подразнення та рівня збудливості.